ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการจัดการเรียนการสอน e-Learning สำหรับภาคเรียน 1/60 ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จาก ท่านผู้อำนวยการ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ และ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ คุณแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์

#Rcheewaonline #อาชีวะออนไลน์