มกราคม 25, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ดร.อดิศร สินประสงค์ ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานอาชีวะออนไลน์ดูแลระบบการสอบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Testing) ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM TECH)

#ggratitude

#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

#Rcheewaonline #อาชีวะออนไลน์