มกราคม 25, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (En-Tech) ใช้ระบบอาชีวะออนไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน (e-Learning) และจัดสอบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Testing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 

#ขอบคุณที่ไว้วางใจ #GGatitude

#Rcheewaonline #อาชีวะออนไลน์