วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ (Sam Tech) จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing ข้อสอบ Random นั่งสอบชิดกันแต่ข้อสอบไม่เหมือนกันค่ะ สอบเสร็จรู้คะแนนทันที เด็ก happy อาจารย์ happy

#อาชีวะออนไลน์ #Rcheewaonline

#เทคโนโลยีอาชีวะศึกษา

#ยกระดับอาชีวะศึกษา