มีนาคม 17, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM Tech) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ เพื่อรองรับนโยบายการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้มืออาชีพอย่างเรา

#GGratitude

#อาชีวะออนไลน์ #Rcheewaonline

#Online Learning Consultance #e-Testing management

#e-learning #อาชีวะศึกษา