กันยายน 11, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

ท่านธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และท่านรองศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมการเตรียมการบู๊ธ Digital Native by ENTECH #วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะกรรมแหลมฉบัง โดย ผอ.ทรรศนะ บุญขวัญ และคุณแจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ ให้การต้อนรับ ในงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพ จังหวัดชลบุรี

#อาชีวะออนไลน์ สนับสนุนและชื่นชมความก้าวหน้าของอาชีวะศึกษาไทย 

#Digital Learning for Vocational Education