บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด เข้าอบรมนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยต้า

มกราคม 11, 2018 G-Gratitude Admin 0 Comments

วันนี้เราบอกนักเรียน @วิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยต้า ว่า ทักษะที่เป็นข้อได้เปรียบในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน คือ “ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อย่างทันท่วงที” #เพราะการพัฒนาความรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่วันนี้ #ใครรู้ก่อนย่อมได้เปรียบ #Rcheewaonline มุ่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของอาชีวะไทย