พฤศจิกายน 9, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

ขอบคุณ “วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า” ที่ไว้วางใช้บริการเทคโนโลยีอาชีวะออนไลน์ (Rcheewaonline) ในการดำเนินการ TSEEP (Toyota Student Expert Education Program) ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในศึกษาค้นคว้า และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของวิทยาลัย 

#G-Gratitude

#อาชีวะออนไลน์

#Rcheewaonline