สิงหาคม 8, 2017 G-Gratitude Admin 0 Comments

G Gratitude วันที่ 8 เดือน 8 ตลอด 1 ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้า ชีวิตดำเนินไปอย่างมีคุณค่า และมีความสุข ขอขอบคุณ กัลยาณมิตร ลูกค้า เพื่อน พี่ น้อง ที่สนับสนุน หนุนนำให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง 

#GGratitude เรามีคุณค่าด้วยความสำนึกรู้บุญคุณแห่งความไว้วางใจพร้อมมุ่งมั่ง พัฒนาผลงานที่ดี และทำงานด้วยความจริงใจ 

#อาชีวะออนไลน์ #Rcheewaonline

#ให้คำปรึกษาโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

#e-Learning #e-Testing