ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (ENTECH) แสดงวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้นักเรียน ก่อนเริ่มการแนะนำการเรียนการสอนอาชีวะออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 

#อาขีวะออนไลน์ #Rcheewaonline