มีนาคม 9, 2000 G-Gratitude Admin 0 Comments

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด ให้บริการให้คำปรึกษาและบริการระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมออนไลน์ แบบครบวงจร (e-Learning Total Solution) โดยทีมงานบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มากกว่า 10 ปี ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ดังนี้

 • บริการให้คำปรึกษาในการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Learning Project Management)
  • วิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • การฝึกอบรม
 • บริการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์(e-Learning Courseware Development)
  • ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอนออนไลน์
  • บริการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
 • บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(e-Learning Management System)
  • เว็บไซต์
  • ระบบรับสมัครออนไลน์
  • ระบบลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์
  • ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
  • ระบบทดสอบและประเมินผล
  • ระบบรายงานข้อมูลการเรียน
 • บริการพื้นที่และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • บริการบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • บริหารจัดการหลักสูตร
  • บริหารจัดการเรียนการสอน
  • บริการตอบปัญหาการใช้งานระบบ
  • การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร