มีนาคม 9, 2000 G-Gratitude Admin 0 Comments

Digital Content Creation บริการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน

    • สื่อการเรียนการสอน และการฝึกอบรมออนไลน์
    • สื่อบริการความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลการตลาดสมัยใหม่
      ที่ต้องการส่งผ่านความรู้หรือข้อมูลในยุคดิจิตอลไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ