บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วันที่ 20 มีนาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ …

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (4.0) วันที่ 8 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ในพิธ…

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วันที่ 8 มกราคม 2562

อีกหนึ่งวิทยาลัย ณ จังหวัดสกลนคร ที่ทางทีม G-Gratitude (Rcheewaon…